Healthy Mindz coacht van Ego naar Eco - gelijkwaardigheid tussen mensen onderling, en met de natuur. Zelfreflectie, relaties, en (spirituele) zingeving komen aan bod. Ook je talenten vinden en toepassen is een coachings onderdeel. Persoonlijk leiderschap. Mindfulness & Meditatie. Mental Coach. Sport & Duurzaamheid.