Privacyverklaring

Inleidende bepalingen 
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de President Kennedylaan 271 (1079 MG) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 62072048 en draagt de naam InnExx.com. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@onlinecoach.net en telefonisch via 06-45240807. 
 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.  
 
De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17-12-2018. 
 
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: Deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het in contact stellen van de Coachende partij met de klant. Bij het aanmelden op het platform wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres, uw gebruikersnamen van Skype en/of Google Hangout en/of Facetime, welk abonnement u afneemt, welke diensten u aanbiedt, welke opleidingen u heeft gedaan, of u het juiste certificaat heeft om uw aangeboden dienst uit te voeren, de facturen die u stuurt of ontvangt, de reserveringen die u vaststelt, welke dagen u beschikbaar bent om uw diensten aan te bieden als coachende partij zijnde, eventuele gemaakte notities worden opgeslagen op de website en tot slot worden tevens de chat berichten tussen de coachende partij en de klant bewaard. Er wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres kan worden gebruikt (wanneer de gebruiker akkoord gaat met de nieuwsbrief) om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar opgeslagen. 
 
Cookies    
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.  
 
Verwijzing naar andere websites 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 
 
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 
 
Beveiliging 
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.  
 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland. 
 
Uw privacyrechten 
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. 
 
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@onlinecoach.net.  
 
Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  
 
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@onlinecoach.net, of door op de afmeld-link in de nieuwsbrief te klikken.