Wat is ADHD?

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
In Nederland krijgt ongeveer 2.9 procent van de kinderen en 2.1 procent van de volwassenen de diagnose ADHD. Het betekent dat een persoon lijdt aan een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Daardoor vindt hij of zij het lastig om zich te focussen op één onderwerp. Daarnaast is een persoon met ADHD soms zeer druk, wat hyperactiviteit wordt genoemd. Vaak zorgt dit voor onrust en concentratieproblemen. Gelukkig kan het inschakelen van een coach, waarvan er op OnlineCoach.net veel te vinden zijn, helpen om dagelijks goed te functioneren. 

Wat zijn de kenmerken van ADHD?

Tegenwoordig wordt de diagnose ADHD vaak al tijdens de kindertijd vastgesteld. Bepaalde kenmerken kunnen echter ook op latere leeftijd pas op de voorgrond treden. ADHD kan onder andere herkend worden aan het volgende:
  • Iemand vindt het zeer lastig om stil te blijven zitten
  • Hij of zij is vaak snel afgeleid
  • Het persoon holt van de ene activiteit naar de andere
  • Een kind heeft er moeite mee om rustig te spelen
  •  Het persoon luistert niet naar wat anderen zeggen
  • Er worden vaak impulsieve acties ondernomen
  • Zelfcontrole is vaak erg lastig
  • Het persoon is regelmatig spullen kwijt

Bestaan er meerdere vormen van ADHD?

ADHD is te vinden is het internationale classificatiesysteem ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM) in de geestelijke gezondheidszorg. Het stelt dat er drie vormen van ADHD zijn. Ten eerste is er het overwegend onoplettende beeld, dus dat iemand weinig concentratie heeft en snel is afgeleid. Ten tweede is er het overwegend hyperactieve en/of impulsieve beeld, en ten derde een combinatie van beide. 

Neurobiologische ontwikkelingsstoornis

De DSM-5 beschrijft ADHD als een ‘neurobiologische ontwikkelingsstoornis’. Alle stoornissen die in dit systeem worden beschreven zijn vastgesteld op basis van waarneembaar gedrag. Onrustig gedrag of een slechte concentratie hoeft echter niet altijd te betekenen dat iemand ADHD heeft. De DSM-5 stelt alleen een diagnose als er voldoende symptomen van aandachtstekort, hyperactiviteit en/of impulsiviteit aanwezig zijn. 

Wat is ADHD?
Ook coaches en coachees lopen grote risico op het coronavirus (COVID-19)
Ook coaches en coachees lopen grote risico op het coronavirus (COVID-19)

Ook coaches en coachees lopen risico's het risico om het coronavirus te krijgen wanneer zij met elkaar een directe sessie hebben. Wanneer beide partijen elkaar in een omgeving elkaar tegenkomen vergro...

Toon als coach video's en podcasts op je profielpagina
Toon als coach video's en podcasts op je profielpagina

Naast dat je vanaf 2020 webinars kan houden, hebben wij kortgeleden ook een klap gegeven op nog meer features voor Q1. We willen namelijk dat je je als coach jezelf meer kan laten zien. Je kan vanaf j...

Geef als een coach webinars
Geef als een coach webinars

OnlineCoach.net gaat een stap verder. Vanaf 2020 kunnen coaches webinars geven. Dit zit standaard in het abonnement. Waarom we dit zijn gestart? Omdat wij het in een woord belachelijk vinden dat bedri...

Hoe maak je een YouTube video? 10 tips
Hoe maak je een YouTube video? 10 tips

Op OnlineCoach.net kan je ook video's als podcasts plaatsen. In dit artikel beschrijven we 10 tips hoe je een YouTube coachingvideo kan maken. Ook hebben we een artikel voor het maken van podcasts: 10...